دانلود مقاله کوانتوم انقلابی از دل یک نظریه

دانلود مقاله کوانتوم انقلابی از دل یک نظریه

دانلود مقاله کوانتوم انقلابی از دل یک نظریه

دانلود مقاله کوانتوم انقلابی از دل یک نظریه,دانلود رایگان مقاله کوانتوم انقلابی از دل یک نظریه,کوانتوم، یک انقلاب از دل یک نظریه,دانلود کتاب کوانتوم، یک انقلاب از دل یک نظریه,پاورپوینت کوانتوم انقلابی از دل یک نظریه,فیزیک کوانتوم و قانون جذب,دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان

دانلود مقاله کوانتوم انقلابی از دل یک نظریه

برای یک دانشمند قرون وسطی،عصر صنعتی یا رنسانس وقوع یک نظریه علمی بی تفاوت به علیت قطعیت و موجبیت

همانقدر عجیب بود که حرکت کردن انسانی بدون ستون فقرات .

بدیهیست جابجایی چنین اصول پایه ای فقط منجر به اثبات کارآمدی یا ناکار آمدی یک نظریه نمی شود .

این نظریه دریچه عینک علم را گردگیری کرده و از دریچه ای متفاوت طبیعت پیرامونی را بررسی میکند .

حالا که کاخ نا منظم و بی حدو مرز و سر در گم کوانتوم سایه هایش را بر کاخ منضبط ، خشن دقیق و طبقه بندی شده

عصر کلاسیک که با دقت و چیره دستی دانشمندان نامداری بنا شده بود افکنده است

باید عدم قطعیت حمله به اصل علیت و موجبیت و جهانی که این تردید ها از دل آن پدید آمده است را

با نگاهی از دریچه پوزیتیویسم به عنوان ریشه و چه بسا قدرتمندترین سلاح این انقلاب بررسی کنیم.

شاید بتوان چنین اندیشید قدرت گیری نظریه ای که در حین دگرگونی اصل علیت(استثنا پذیر) رد موجبیت و

بر مبنای پوزیتیویسم بنا شده است قادر باشد آینده علم را به کلی دگرگون کند فهرست …