دانلود مقاله تحلیل مرتبه دوم سازه ها تحت بار دینامیکی‎

دانلود مقاله تحلیل مرتبه دوم سازه ها تحت بار دینامیکی‎

دانلود مقاله تحلیل مرتبه دوم سازه ها تحت بار دینامیکی‎

دانلود مقاله تحلیل مرتبه دوم سازه ها تحت بار دینامیکی‎ ,ارزيابی همبستگی پاسخ نيروها, پديده اختلاف فاز پاسخ, تحليل مرتبه اول و دوم سازه ها تحت بارهای ديناميکی, تفاوت قابل ملاحظه در مقدار چرخش گره ها, تفاوت قابل ملاحظه در نيروهای محوری تيرها, معرفی سازه ها ,مقايسه، بررسی و تفسير نتايج حاصل از تحليلهای ديناميکی مرتبه اول و دوم

 دانلود مقاله تحلیل مرتبه دوم سازه ها تحت بار دینامیکی‎

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد تحلیل دینامیکی (Dynamic Analysis) با ترجمه فارسی

تحلیل دینامیکی: یک نوع تحلیلی است که نیروهای سازه را بصورت دقیقتر بدست می آورد. در

تحلیل دینامیکی برای هر سازه به تعداد درجات آزادی آن تغییر شکل درنظر می‌گیرند که هر یک را

یک مد و در هر مد یک توزیع نیرو در طبقات صورت میگیرد.

موضوع اصلی این مقاله تحلیل دینامیکی مرتبه دوم سازه ها تحت بارهای زلزله است، که در

حقیقت همان اعمال در تحلیل دینامیکی می باشد. یکی از راههای P-delta اثر در تحلیل دینامیکی،

ملحوظ نمودن نیروهای P-delta اعمال اثر محوری حاصل از تحلیل دینامیکی مرتبه اول، ترکیب آنها با

نیروی استاتیکی، بکارگیری روابط موجود در این زمینه و …