دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ثبت نام آموزشگاه

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ثبت نام آموزشگاه

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ثبت نام آموزشگاه

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ثبت نام آموزشگاه ,تجزیه و تحلیل سیستم ثبت نام آموزشگاه,تجزیه و تحلیل سیستم آموزشگاه زبان با UML ,پروژه مهندسی نرم افزار سیستم آموزشگاه رانندگی,دانلود پروژه تجزیه و تحلیل باشگاه ورزشی,تجزیه و تحلیل سیستم نرم افزاری آنلاین یک موسسه خیریه,پروژه تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه,پروژه تجزیه تحلیل و مبانی مهندسی نرم افزار

مسئول ثبت نام کلیه درس های قابل ارائه در موسسه و شرایط ثبت نام را به کارآموز ارائه می دهد.

کار آموز می تواند دروس مورد نظر خود را انتخاب وبه سیستم ثبت نام ارائه دهد. سیستم ثبت یکسری

اعمال کنترلی را برروی دروس انتخابی کارآموز انجام می دهد ، در قسمت مالی هزینه درس های انتخابی

بررسی می شود و هزینه نهایی به کارآموز اعلام می شود و از او در مورد تایید نهایی سوال می شود.

اگر پاسخ بلی باشد اطلاعات ثبت و در بانک ذخیره میشود وگرنه از سیستم ثبت نام خارج می شود.

مدیر آموزشگاه یک سری دروس را برای کارآموزان ارائه می دهد و لیست دروس انتخابی را به مسؤل

ثبت نام آموزشگاه می دهد مسئول ثبت نام کلیه درس های قابل ارائه در موسسه و شرایط ثبت نام

را به کارآموز ارائه می دهد. کار آموز می تواند دروس مورد نظر خود را انتخاب وبه سیستم ثبت نام ارائه دهد.