دانلود مقاله چک، سفته و ظهر نویسی

دانلود مقاله چک، سفته و ظهر نویسی

دانلود مقاله چک، سفته و ظهر نویسی

دانلود مقاله چک، سفته و ظهر نویسی,خرید مقاله چک، سفته و ظهر نویسی,دانلود رایگان مقاله چک، سفته و ظهرنویسی,ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري در ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان,دانلود مقاله چک و سفته,معیار تشخیص ضمانت از ظهرنویسی,مقاله وکالت در اسناد تجاری,مقاله ظهرنویسی در اسناد تجاری رشته حقوق

دانلود مقاله چک، سفته و ظهر نویسی

بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول

خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده

، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند . شخصی که چک را صادر میکند بایستی

در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . – صادر کننده

در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .

در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .

دانلود رایگان مقاله با عنوان چک، سفته و ظهر نویسی با لینک مستقیم و فرمت ورد و پی دی اف.