دانلود مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار

دانلود مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار

دانلود مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار

دانلود مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار ,دانلود رایگان مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار,دانلود مقالات isi پردازش سیگنال + ترجمه فارسی,مقاله پردازش سیگنال وپردازش,مقاله طراحی و ساخت پردازشگر سخت افزاری,مدل نویز و سیگنال به نویز,معادله برد توزیع شده ,معادله برد راداری یک نقطه ساده

 دانلود مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار

امروزه این عبارات وارد زبانها شده و این کلمه مستقلا معنی پیدا کرده. هر دو سیستم از انتشار Ranging امواج

برای روشن کردن محیط استفاده میکنند و با دریافت کردنِ بازتاب روشنایی میتوانند در مورد محیط؛ اطلاعات، بدست آورند.

تفاوت آنها در موجی است که برای روشن کردن محیط استفاده میکنند، رادار از امواج رادیویی استفاده میکند

و سونار از امواج مکانیکی. از آنجا که این امواج ویژگیهای متفاوتی دارند خاستگاه آنها هم متفاوت است.

امواج رادیویی در آب کشته میشوند در حالی که در هوا به خوبی منتشر میشوند، این در حالی است

که امواج مکانیکی برعکس امواج رادیویی میتوانند در آب بهتر از هوا منتشر شوند. با این وجود سونار در هوا

هم کاردبردهایی دارد، مثلا برای ناوبری روباتها و نوع خاصی از آن برای بررسی هوا کره استفاده میشود.

اساس کاری که در این دو تکنیک استفاده میشود یکسان است،

به طور کلی هر دو فاصله سیگنال ارسال شدا را تا زمان دریافتش، اندازه گیری …